Hemimelia piszczelowa

Leczenie

Ponieważ objawy kliniczne i powiązane dysfunkcje różnią się istotnie w przypadku hemimelii piszczelowej, każde dziecko należy poddać uważnej ocenie i zastosować u niego indywidualny plan leczenia.

W związku z faktem, że nieprawidłowe ustawienie stopy szczególnie dobrze poddaje się leczeniu z użyciem opatrunku gipsowego stosowanego w pierwszych miesiącach życia, należy bardzo wcześnie przeprowadzić konsultację w ośrodku zajmującym się rekonstrukcją kończyn. Bardzo ważne jest również wczesne wdrożenie fizjoterapii, w ramach której niezbędne ćwiczenia mogą być wcześnie wykonywane przez samych rodziców.

Około 1. roku życia, czyli zgodnie z prawidłowym rozwojem dziecka, u dzieci z hemimelią piszczelową można zasadniczo zastosować ortezę, która umożliwi im naukę chodzenia w prawidłowym wieku, o ile nie występują u nich ciężkie choroby współistniejące z opóźnieniami w rozwoju.

Plany leczenia w okresie wzrostu różnią się istotnie w zależności od stopnia ciężkości wady:

Zasadniczo w przypadku choroby typu 2 i 3 rekonstrukcja jest możliwa i w wielu przypadkach warta poświęconego czasu. Jednak w przypadku choroby typu 1 (całkowitego braku kości piszczelowej) wykonanie korekcji chirurgicznej jest bardzo trudne i zwykle nie daje pożądanych rezultatów. Jednakże w tych przypadkach również można uzyskać bardzo dobre wyniki w odniesieniu do czynności stopy/stawu kolanowego poprzez ukierunkowane leczenie chirurgiczne.

Decyzje terapeutyczne powinny być ściśle konsultowane z rodzicami i mieć jedną cechę wspólną: po zakończeniu leczenia młody dorosły powinien zyskać możliwie jak największą niezależność, a ból wynikający z następstw zwyrodnieniowych nie powinien obniżać jego jakości życia do późniejszych lat życia.