Ortezy

Co do zasady orteza to przyrząd terapeutyczny wytwarzany przez technika ortopedycznego w celu zapewnienia stabilizacji, złagodzenia objawów, unieruchomienia lub korekcji pozycji kończyn bądź tułowia. Ortezy wykorzystuje się po złamaniach, operacjach, niedowładach, stanach zapalnych, reumatyzmie, a także w przypadku niedostatecznego zgięcia lub wyprostu. Z jednej strony mogą pozwolić na częściowe zastąpienie utraconej czynności, a dodatkowo ich stosowanie zapobiega wystąpieniu następstw — na przykład z powodu złej postawy lub nieprawidłowego ustawienia — i uszkodzeniu części ciała dotkniętych chorobą.

Ortezy można sklasyfikować według miejsca ich stosowania (kończyna dolna, górna, tułów itp.) oraz funkcji (unieruchamianie, stabilizacja itp.).

Mogą być stosowane w przypadku wielu różnych schorzeń i różnią się budową oraz funkcją. Orteza musi zostać wyprodukowana lub co najmniej dostosowana przez technika ortopedycznego w celu zagwarantowania jej prawidłowego dopasowania i skutecznego funkcjonowania. W zależności od rodzaju ortezy może to być względnie prosty lub bardzo czasochłonny proces.

Na poniższych ilustracjach przedstawiono rodzaje ortez często wykorzystywanych w leczeniu hemimelii strzałkowej i piszczelowej: